banner

Patiënten

Wij bundelen onze krachten en specialismen om onze patiënten de beste zorg, de hoogste kwaliteit en het grootste gemak te bieden.

Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de nieuwste technieken.

In onze praktijk verwijzen de tandartsen en mondhygiëniste naar elkaar door afhankelijk van het deelgebied dat de betreffende behandelaar beheerst.

Er wordt zoveel mogelijk gewerkt volgens zogenaamde Evidence-based praktijkrichtlijnen en -diagnostiek, op peil gehouden door onderzoeksresultaten van o.a. systematische literatuuroverzichten (Meta-analyses), Randomized Controlled Trials (RCT’s)en andere onderzoeken.

Dat dit nodig is blijkt uit een Nederlands onderzoek waarbij is vastgesteld dat 30-40% van de patienten niet de meest recente medische zorg ontvangt en dat 20-25% van de verleende zorg overbodig of potentieel schadelijk is (Grol,2001).

De beoordeling van het functioneren vindt zoveel mogelijk plaats op grond van consensus m.b.t. werkwijze, behandelingen, onderzoek, steriliteit, hygiëne, verslaglegging en documentatie.